Background
Modeli CPM 10 - CPM 15 - CPM 20

Svaki od ova tri modela vijčanih kompresora ima različite snage motora i tako:

- kompresor model CPM 10 ima 10 KS ( 7 kW)
- kompresor model CPM 15 ima 15 KS (11 kW)
- kompresor model CPM 20 ima 20 KS (15 kW)

Svaki od ova tri modela ima tri različita pritiska (8, 10 ili 13 bar-a)

Vijčani kompresori se prave sa dva rezervoara I to od 270 i 500 litara. Oba rezervoara mogu da se isporuče sa (ili bez) sušača