Background
Model 612013

Hidraulična dizalica nosivosti 3,5 tona.Izuzetno prilagodljiva različitim tipovima servisa, a naročito za servise sa manjkom prostora. Stepen pouzdanosti je kao i kod dvostubnih dizalica.
Karakteristike:
Nosivost: 3,5 tona
Visina podizanja min/max:
Visina stuba:
Pokretačka snaga:
Motor:
Brzina podizanja/spuštanja:
Potrebna snaga/kvalitet betona:
Količina ulja:
Ukupna težina:

Proizvodi