Background
EMANUEL SCM


Stubovi serije SCM mogu biti konfigurisani od 4 do 128 stubova, koji mogu biti fiksni ili pokretni.
Ovi sistemi za podizanje železničkih vagona dostupni su u različitim standardnim modelima u zavisnosti od kapaciteta dizanja, počevši od 5 tona do 50 tona.
Moguća je daljinska pomoć preko Interneta.
Upotrebom veze sa personalnim računarom i ADSL linijom,moguće je izvršiti potpunu proveru kontrolnih jedinica i džekova u realnom vremenu bilo gde u svetu.Razni elektronski i elektromehanički testovi i provere, proveravanje (ne)uspeha, analiza radnih procedura.
Moguć je i pregled veb kamerom.
Spremanje i snimanje događaja (radno vreme, indikacija događaja i grešaka, itd.), kao i samo-programirano održavanje.
Neke od opcija su:
Uređaji za prevođenje šasije - Podrška
grede - prenos ručnog ili motorizovanog priključka na pomoćnim šinama - Stalci za osovinu - Podesivi nosači za nakovače - specijalna testna klupa sa desne strane, za stubove kapaciteta preko 100 tona, sposobna da vrši statičke i dinamičke testove, kao i testove opterećenja.sajt proizvodjača

Proizvodi