Background
Ceccato Baltic
je automatska perionica dizajnirana za pranje javnih i privatnih vozila, kao i za primenu u industriji za pranje autobusa, kamiona, cisterni, traktora, traktorskih prikolica.
Baltic ima dokazanu pouzdanost u višegodišnjoj primeni.Veoma je funkionalna.Idealno je rešenje za kompanije koje imaju veoma veliki broj vozila i moraju da brinu o njihovoj čistoći u kontinuitetu.
Laka za upotrebu i prilagodljiva za razne programe pranja.
Čvrsta, pocinkovana struktura osigurava zaštitu same perionice, kao i svih vozila koja se nalaze u programu pranja.
Imaju šine sa anti-prevrtnim uređajem, za ukupnu sigurnost.
Ova perionica ima i poboljšanu HP verziju, koja omogućava pranje vozila raznih kompleksnih profila.
Ova perionica je lepa, tako da diže ugled Vašoj firmi i stvara veoma pozitivnu sliku o njoj.