Background
CECCATO PEGASUS TECH

je automatska perionica namenjena pranju vozila putničkog programa.
Veoma efikasna perionica koja ima preko 30 vrsti podešavanja.Jednostavne komande u kombinaciji sa odličnim programom čine sistem za pranje jednostavnim za korišćenje.
Ima jednu upravljačku jedinicu, a više ciklusa pranja.To znači da je portalni tok iznad vozila i da se nekoliko puta vozilo pere i osuši, dok je svo vreme nepokretno tokom celog ciklusa.
Proces uključuje prvu fazu pranja sa rotirajućim četkama, nakon čega sledi faza sušenja tokom koje se voda odvaja od vozila pomoću vazdušnih tokova visokog pritiska.Pre faze sušenja
vosak se nanosi na vozilo kako bi napravio sloj izmedju vode i samog vozila, nakon čega se radi završna obrada poliranja vozila.
Osim faza pranja i sušenja, PEGASUS TECH može obavljati i druge procese koje se generalno mogu sumirati u:
1. Fazu prethodnog pranja i
2. Fazu poliranja.

Potpuni proces pranja se vrši u sledećim operacijama:
1. prethodno pranje
2. pranje
3. poliranje
4. sušenje
Svaka faza se može izvršiti na različite načine.
Mašina nudi i više izbora u izboru specijalnih proizvoda koji pomažu pranje.
Dodatne funkcije omogućavaju skraćivanje vremena ciklusa, sa značajnim povećanjem kapaciteta mašine.
PEGASUS TECH je dostupan u dve verzije.
Prvu verziju karakteriše dobro poznata kontura gornjeg sistema sušenja.
Druga je opremljena sa dva oscilirajuća duvača za sušenje koja su postavljena na portalni greder.