Background
Model Sirio S808 CCD

Tehnički podaci:
- bežična komunikacija sa upravljačkim uređajem
- infracrvena komunikacija između mernih glava
- kolica sa 19" monitorom
- merne glave sa oborenim prednjim kamerama
- dupli merač nagiba omogućava brže merenje i
podešavanje zatura točka