Background
Sice A92 je uređaj za centriranje trapa koji radi na principu 3D snimanja položaja točkova vozila.
Lak i jednostavan za korišćenje, ovaj uređaj ima stepen tačnosti od 0,01stepen merenog ugla.
Ima i vrlo lak pristup "Helpu", koji radniku pomaže vođenim podešavanjem uglova trapa.
Nosači senzora su za točkove od 10" do 26".
Najnovija baza podataka o vozilima.
Kamera za prikaz vozila pri nailasku na kanal.
Nije potrebna nikakva rekalibracija uređaja tokom eksploatacije.