Background
Model FWA 4435

Računarski merni sistem za sve vrste putničkih
automobila i lakih dostavnih vozila sa točkovima
do 20“ i razmakom između osovina do 6,5 m sa
4 merne glave i 8 digitalnih kamera SONY sa
funkcijom samopunjenja. Celokupno merenje
geometrije trapa vozila uzimajući u obzir 18
parametara direktnim poređenjem fabričkih i
samoizmerenih vrednosti na 17“ TFT monitoru
u boji. Infracrvena veza između mernih glava i
radio veza 433 MHz zа razmenu podataka između
mernih glava i računara. Baza podataka za 20.000
različitih vozila.
Dodatna oprema:
• Obrtne ploče
• Nosači mernih glava

Sajt proizvođača