Background
Ovaj uređaj je sličan klasičnom konceptu 3D uređaja, sa razlikom što se kamere nalaze pored vozila (na podu ili plafonu) i snimaju bočno po dva točka svaka.

Može da se koristi za rad na:
dvostubnoj dizalici,
četvorostubnoj,
makazastoj sa navozom,
makazastoj bez navoza,
na kanalu


Kamere su visoke rezolucije i svaka gađa mete na dva točka.
Poseduju autofokus i podešavanje osvetljenja i same se prilagođavaju ambijentu.NAJBRŽI UREĐAJ NA TRŽIŠTU
Merenje se može uraditi za oko 30 sekundi od ulaska vozila.
Sistem je pogodan za bilo koje vozilo do 3,5T.
Opciono je moguće dograditi volan robota koji sam radi zaokret volana prilikom merenja ugla zaokreta.

Sajt proizvođača