Background
Model Opus 100

OPUS 100 je profesionalni uređaj razvijen
da odgovori na visoke zahteve postavljene
za moderne analizatore dima. Koristi se
za putnička i teretna vozila i u skladu je sa
normom ISO 11614 i 72/306/EEC. Veoma
je lak za rukovanje i povezuje se sa PC
računarom. Bluetooth komunikacija sa
centralnim računarom.

Sajt proizvođača