Background
Model RC2

Koristi se kao nadogradnja za TEXA analizatore izduvnih gasova. RC2 je elektronski sistem za merenje brzine i temperature motora sa magnetnim kućištem, što znači da se može pričvrstiti na poklopac motora ili na bočne članove da bi se testovi izvodili sa velikom lakoćom
RC2 ima dva režima za merenje brzine motora:
Korišćenjem mikrofona i signala preostalog kapaciteta baterije ili alternativno indukcionim sondama i piezo senzorima.
Kada je test završen, može se pričvrstiti na kolica brzom i jednostavnom operacijom za maksimalnu uštedu prostora.