Background
MODEL HBA19D

HBA19D je mehanički model sa prednjim svetlima i digitalnim luksmetrom.Opremljena je sa ogledalom vizira i 200 mm,od pleksiglasa sa polu-optičkim objektivom.Mnogo dodataka su dostupni na ovom modelu u odnosu na predhodne i to:
• Brzo i jednostavno podešavanje pomoću ogledala
• Luksmetar sa analognom skalom
• Visok stub sa mernom skalom za precizno podešavanje
• Ukupna visina 166 cm, radna visina od 23 do 146 cm
• Stakleno sočivo za savršeno fokusiranje projekcije svetlosnog snopa bez deformacija
• Integrisana libela
• Ojačana osnova na točkićima
• Ukupne težine 35 kg.

sajt proizvodjača

PDF katalog