Background
MODEL HBA24E

Karakteristike ovog modela regloskopa su:
•pogodan za LED i XENOX svetla
•kontrola osvetljenosti halogenih svetala
•poluoptička sočiva u pleksiglasu
•alfanumerički prikaz
•otkrivanje podataka fotodiodama
•spajanje na računar pomoću usb kabla, sa mogućnošću prosleđivanja snimljenih podataka i opcije štampanja preko računara
•ručno podešavanje ispravnog položaja za sve vrste farova, donjeg svetla, gornjeg svetla i svetla za maglu
•automatsko snimanje intnenziteta svetlosti svih vrsta farova
•zapisivanje registarskih tablica vozila, naziv garaže, nagib koji se koristi i visinu farova
•blokada protiv proklizavanja
•visina stuba 17cm
•ukupna težina 38kg

Model HBA29E je sa displejom, digitalnim luksmetrom i PC konekcijom.
Pored ovog modela postoje još dve verzije: HBA29EL1LX DUAL i HBA29EL2LX DUAL.
HBA29EL1LX DUAL je verzija sa PC konekcijom, centralnim laserom i LX sistemom svetala SAD i EU.
HBA29EL2LX DUAL je verzija sa PC konekcijom, dvostrukim laserom i LX sistemom svetala SAD i EU.

sajt proizvodjača