Background

petak 27. mart 2020.

Kompanija Bekis je proizvođač visokokvalitetnih mašina za čišćenje DPF filtera.Višegodišnje iskustvo kompanije Bekis na sistemima za čišćenje je bila najbolja preporuka da se i na našem tržištu nađu njihovi proizvodi.Kao jedan od naj sigurnijih izbora u širokoj ponudi je DPF 4001+DPF 4001+ je mašina koja vam omogućuje čišćenje filtera za putnička,teretna,kombi vozila i autobuse.Upravljanje mašinom je po izboru automatsko ili manuelno.Lako kretanje kroz meni vam omogućuje TOUCH SCREEN ekran.Jedna od opcija koja vam u mnogome olakšava rad je ispitivanje čistoće filtera pre i posle pranja.Pored mnogih mogućnosti mašine DPF 4001+ koje su vam dostupne posebno izdvajamo opcije kontrole temperature vode,štampa podataka čišćenja filtera,senzor nivoa vode u rezervoaru,pištolj za ručno pranje...U dogovoru sa proizvođačem,glavni MENI mašine je dostupan na svim potrebnim jezicima.

Mašina 4001+ omogućuje čišćenje svih tipova DPF/FAP filtera.Čišćenje 4001+ mašinom osiguravate oporavak DPF filtera do prvobitne efikasnosti.

DPF 4001+ kroz proces čišćenja:

-Vizuelna kontrola i snimanje unutrašnjosti filtera
-TEST zaprljanosti filtera sa štampanim rezultatom
-Čišćenje DPF filtera
-Sušenje filtera toplim vazduhom
-TEST čistoće filtera nakon pranja sa štampanim rezultatom

*Modeli mašina 4001+ i 1001+ nakon završetka rada izbacuju slip isečak sa informacijama o stepenu čistoće filtera sa ostalim ličnim informacijama o vozilu.