Background
Model 1740

Tehničke karakteristike:
Pneumatska pumpa 3:1.
Crevo je dužine 4 m.
Sastavni elementi:
• Pumpa pneumatska 1776
• Pištolj sa protokomerom 1767D
• Crevo 1769.4

Sajt proizvođača

Proizvodi