Background
Navigator TXTs je univerzalni višenamenski dijagnostički interfejs kompatibilan sa J2534 Pass Thru protokolom za programiranja fabričkim - legalnim softverima prozvođača automobila.

Texa link

Poseduje dijagnostički softver modularnog tipa sa mogućnošću nadogradnje za teretna vozila, motocikle, radne mašine, poljoprivrednu mehanizaciju i brodove.
U slučaju korišćenja i osciloskopa, isti se poziva direktno iz softvera za dijagnostiku, što pojednostavljuje električna merenja i istovremeni rad u realnom vremenu sa dva uređaja. Softver je moguće nadograditi i dodatnim uputstvima za popravke, kao i Dashboard funkcijom koja omogućava šematsku vizualizaciju i lakše praćenje izabranih parametara prikazanih na instrument tabli tokom probne vožnje.

Mogućnosti softvera

Ostali asortiman dijagnostike