Background
Model 100240

Komplet za ispitivanje curenja sistema za
hlađenje i pritiska otvaranja sigurnog ventila na
čepu ekspanzione posude.

Proizvodi