Background
Model 911.4306

Garnitura se sastoji od 14 delova.
RIBE ključevi 5/16' sa reducirom 1/2' x 5/16'

Veličine:
Kraći 6 komada: M5, M6, M7, M8, M10, M12
Duži 7 komada: M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14

Proizvodi