Background
Model 150.1930

Koristi se za sisteme sa čepovima prečnika 42-60mm.
Ispitivanje se vrši pod pritiskom 1-2.5 bara.

Proizvodi