Background
Model 53524

Komplet alata koji omogućava lomljenje svih vrsta matica sa oštećenim ivicima koje se ne mogu odviti ključem.
Alat se koristi za uklanjanje korodiranih ili oštećenih matica.
Komplet sadrži 4 komada alata za razlicite dimenzije matica i to:
9-12 mm,
12-16 mm,
16-22 mm,
22-27 mm

sajt dobavljaca

Proizvodi