Background
Model OXAT2050

Ovo je profesionalni alat za odzračivanje i punjenje kočionog sistema.Priključak pod uglom od 90 stepeni je predvidjen za većinu modela evropskih proizvodjača.Za rad na ovom alatu je dovoljna jedna osoba.Pritisak pumpe je pogodan za rad sa ABS kočionim sistemima.Rezervoar od 2,5 L je dovoljan da se zameni tečnost u sistemu bez rizika od pražnjenja sistema

Proizvodi