Background
Model 53439

2PC 3V LED.
200Lm
Baterija: 14430 Li / 3.7V / 650MA.
2 funkcije: 100% osvetljenost, 15% sjaj.
Crveno svetlo za označavanje napunjenosti baterije, zeleno svetlo za potpuno punjenje.
USB punjač sa 1,5 m crnim kablom.
Interval punjenja: 2-3 sata.
Rad 5 sati (2,5 sata pri maksimalnom sjaju)
IP20
Snaga: 2.5V / 0.9V
Električna struja: 0,61A / 0,23A

Proizvodi