Background
TEXA OBD MATRIX je uredjaj koji omogućava snimanje parametara i grešaka u vožnji, kao i njihovo naknadno čitanje i obradu na PC računaru. Može postaviti dijagnozu za
sve elektronske komponente svih marki i modela
koje pokriva IDC5 program. Time OBD MATRIX nudi iste mogućnosti kao i konvencionalni dijagnostički alat, pokrivajući 61 marku i preko 1000 različitih modela automobila.
Velika razlika između OBD MATRIX i konvencionalnih dijagnostičkih alata je ta da OBD MATRIX može biti priključen na OBD utičnicu vozila kako bi beležilo sve parametre dok se vlasnik vozila normalno vozi. Svake sekunde beleži osam različitih parametara i beleži greške u periodu od 90 sati. Time je OBD MATRIX idealan alat za mehaničara koji želi pružiti kompletnu i profesionalnu uslugu. OBD MATRIX proširuje raspon zadataka koji obavlja u odnosu na konvencionalne alate, prikazivanjem grešaka i izvođenjem kompletne analize u okolnostima u kojima ostali alati ne mogu delovati.