Background
Sistem RCCS 2 (Radar and Camera Calibration System) je razvijen za potrebe sevisiranja modernih putničkih i komercijalnih vozila sa ADAS sistemima.
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) predstavlja objedinjen skup više bezbednosnih sistema na automobilu, koji prate putanju, brzinu, pravac kretanja vozila, pešake i vozila na kolovozu, reakcije vozača u realnim uslovima na putu, svetlosnu signalizaciju, znakove itd.
Zbog kompleksnosti zadataka, ADAS sistemi moraju da budu apsolutno tačni, kako bi bezbedno upravljali vozilom. Iz tog razloga je sistem za kalibraciju ADAS sistema apsolutno neophodan auto servisu koji detaljno servisira vozila i koji svojim kijentima izlazi u susret u potpunosti.
Texa je za tu namenu, u saradnji sa proizvođačima automobila, razvila RCCS 2 sistem koji za oko 30% pokriva više tipova vozila od konkurentskih proizvoda. Ono što ovaj sistem posebno izdvaja od konkurentskih je i to što poseduje i uređaj za centriranje trapova, tako da ga ne morate posebno nabavljati i dodatno upošljavati druge radnike. Sa tim u vezi, takođe, ne zavisite ni od tačnosti nekog drugog uređaja za centriranje trapova, koji bi eventualno remetio RCCS2. Sistem se priprema za dato vozilo na osnovu vođenog postupka iz IDC5 dijagnostičnog softvera na računaru, za koji se pretpostavlja da već posedujete.
RCCS 2 je sistem modularnog tipa i sastoji se od tri podsistema koje je moguće posebno kupovati, u zavisnosti od profila auto servisa. Opcije su:
- CCS (Camera Calibration System)
- ACS (All Around Calibration System) snimanje pogleda 360º i Dopler radar za Autopilot parkiranje
- ADAS TRUCK kit