Background
UNIProbe je jedna jedinica koja u sebi sadrži šest instrumenata. Uključuje osciloskop sa četiri nezavisna kanala, koji vrše profesionalna merenja sa senzorima napona i strujnih stezaljki.

UNIProbe omogućava: testiranje baterije, sistema za pokretanje i punjenje, izvršavanje električnih ispitivanja na CAN mrežama, merenje napona i otpora pomoću ugrađenog multimetra, i merenje pritiska goriva pomoću eksternog elektronskog senzora.
Moguće je koristiti i generator signala da bi se simulirali PWM signali koje proizvode senzori, i PWM signali snake koji pokreću elektromenahničke aktuatore.

UNIProbe uključuje: osciloskop, sondu za bateriju, TNET, generator signala, multimetar i tester pritiska.

Ostale karakteristike ovog proizvoda:
•napajanje: 8-32 VDC
•unutrašnji napon punjenja baterije: 10-32 VDC, ugrađena litijumska baterija od 7.4V, 1Ah
•autonomija baterije: do 5 sati
•radna temperatura: 0°C÷45°C
•temperatura skladištenja: -20°C÷60°C
•dimenzije bez Bluetooth antene: 155 x 178 x 55mm
•težina: 1,2kg

sajt proizvodjača