Background
TwinProbe je alat za analogna i digitalna merenja, potrebna za sva konvencionalna dijagnostička testiranja.
Izuzetno je praktičan i precizan za sve servisne operacije.
Mehaničar ima potpunu slobodu kretanja po vozilu i radionici, jer TwinProbe komunicira sa svim TEXA jedinicama za gledanje, kao i sa Windows računarom sa USB vezom ili preko Bluetooth tehnologije. Kada se koristi na računaru, alat se može koristiti pomoću IDC5 softvera ili MSS (Measurement System Software), kreiranih od strane TEXA.

TwinProbe je osciloskop sa dva nezavisna analogna kanala za ulazde do +/- 200B, zajedno sa SIV (Signal Information Viewing) funkcijom za interpretaciju izmerenog signala, a koji vodi kroz ceo postupak testiranja.

TwinProbe obrađuje signale sa različitih senzora i aktutora, i upoređuje dobijene podatke sa vrednostima koje su uskladištene u internoj bazi podataka, pri čemu odmah ističe sve anomalije signala, što olakšava i ubrzava rad.

Praktični TwinProbe generator signala je sjajan za simulaciju ulaznih signala sa senzora i signala koje ECU prenose na upravljačke aktuatore.

TwinProbe se takođe može koristiti za merenje intenziteta struje.

Tehničke specifikacije:
•napajanje: 8V – 35V DC max
•potrošnja tokom punjenja baterije u režimu osciloskopa i dva aktivna kanala: 480mA na 12V
•radna temperatura: 0°C÷45°C
•temperatura skladištenja: -20°C÷60°C
•dimenzije bez kablova: 125 x 130 x 27mm
•dimenzije sa kablovima: 135 x 130 x 27mm
•težina: 460g

Osciloskop:
•dva analogna kanala
•USB1, USB2, Bluetooth
•CH01 ili CH02 okidač
•A/D konverzija: dva 10bitna konvertera, 40 MS/s sa jednim aktivnim kanalom, 20 MS/S za kanal sa 2 aktivna kanala
•maksimalni ulazni napon: +/- 200V


sajt proizvođača