Background
Model 807561 i 807560

Normalan i brzi (Boost) način punjenja (kod
modela 18) svih tipova GEL, AGM, WET
akumulatora na 12 V koji se koriste na
motociklima, automobilima, lakim teretnim
vozilima, traktorima i čamcima.
• LED indikacija statusa i završetka punjenja,
zaštita od kratkog spoja i obrnutog polariteta
• 3 različita tipa kablova za punjenje

Karakteristike:

Model T-Charge 12 // T-Charge 18 Boost
Priključni napon / snaga: 230V/55 W // 230V/110W
Napon punjenja: 12 V
Struja punjenja: 4 A // 8 A
Dimenzije: 170x65x35mm // 300x95x55mm
Masa: 0,6 kg // 1,1 kg

Proizvodi