Background
BAT 251 Pomoć pri startovanju
nezavisna o električnoj mreži - za startovanje motora putničkih vozila.
Pomoć pri startovanju, BAT 250 s inteligentnom elektronskom zaštitom za 12 V električne instalacije vozila, pomaže kod startovanja motora velikih dizel motora

Postoji dodatna zaštita od pogrešno spojenih polova, preopterećenja i duboke ispražnjenosti

Potporni rad je kod ovog uređaja moguć do 50 A
Startovanje nije problem niti kod akumulatora koji su ispražnjeni niti kod akumulatora koji su u kvaru
Za punjenje se treba samo spojiti na automobilsku utičnicu od 12 V

Tehnički podaci:
Mrežni napon 230 V
Nazivni napon 12 EV
Klasa zaštite (DIN 40530)II
Struja za pomoć pri startovanju 1.400 A
Presek kablova za 25 mm²
Dužina kablova za 2 m
Širina 216 mm
Visina 405 mm
Dubina 277 mm
Težina 26,4 kg

Proizvodi