Background
MODEL SPEED 1000

Savremena mašina za zamenu ulja u menjačima automobila, bilo koje marke.

Ova mašina poseduje sledeće osobine:
•potpuno automatizovana
•pogodna za neiskusne operatere, jer prijavljuje ukoliko dođe do nepravilnosti, čime se štede vreme i novac
•automatsko punjenje i ispuštanje ulja
•automatsko upravljanje nivoom
•pumpa sa promenljivom brzinom
•10 µm filter
•čvrsta mašina, izgrađena od čelika
•čvrst ekran i tastatura
•minimalni protok 4,5 litara u minuti
•maksimalni protok 5,5 litara u minuti
•maksimalan pritisak 9 bara
•težina približno 50kg
•radna temperatura od 5 do 40°C

Postoje varijanta koja radi na 12V, kao i varijanta koja radi na 230V. Obe varijante mogu biti sa ili bez štampača.

sajt proizvodjača

Proizvodi