Background
Šifra:53484

Uštedite vreme i povećajte efikasnost otkrivanjem bilo koje vrste curenja u:
- bilo kojem tipu zatvorenih krugova (npr. rashladno sredstvo, gorivo, izduvni gas, turbo...)
- bilo koja vazdušna komora


- Vešalica za lako rukovanje.
- Vizuelni merač nepropusnosti za brzo otkrivanje gubitaka.
- Manometar u zatvorenom krugu ugrađen.
- Regulator protoka izlaznog dima.
- Prekidač sa strane, omogućava da se dovod do pola napuni.
- Sistem višestrukih adaptera za uklapanje u sve vrste rupa.

12V priključak sa stezaljkama.
Protok vazduha: 6 l/min.
Ugrađen je dovod vazduha.

Proizvodi