Background
Model 1970.E - sa električnom pumpom

Tehničke karakteristike:
• Širina 755 mm
• Dužina 525 mm
• Visina 875 mm
• Visina poklopca 460 mm
• Zapremina 65 litara
• Napajanje električne pumpe 220 V
• Težina 25 kg

Proizvodi