Background
Model 1860

Tehničke karakteristike:
• Širina 296 mm
• Dužina 315 mm
• Visina 645 mm
• Zapremina 10 litara
• Težina 8,7 kg

sajt proizvodjača

Proizvodi