Background
MODEL SPEED 2000

Ovo je mašina za perfektno održavanje menjača automobila bilo koje marke.

Karakteristike:
•potpuno automatizovana
•pogodna za neiskusne operatere zbog toga što se svaka od faza prikazuje na alfanumeričkom ekranu. Pored toga prikazuje se i procenjeno vreme preostalo do završetka operacije, kao i zvučni signal ukoliko dođe do nekih neregularnosti
•može se koristiti i kao dijagnostički uređaj, jer softver prepoznaje sve kvarove na menjaču pre pranja i zamene ulja
•automatsko punjenje i ispuštanje ulja
•automatsko upravljanje nivoom
•pumpa sa promenjivom brzinom
•merač protoka
•10 µm filter
•čvrsta mašina, izgrađena od čelika
•minimalni protok 4,5 litara u minuti
•maksimalni protok 5,5 litara u minuti
•maksimalan pritisak 9 bara
•težina približno 50kg
•radna temperatura od 5 do 40°C

Postoje varijanta koja radi na 12V, kao i varijanta koja radi na 230V. Obe varijante mogu biti sa ili bez štampača.

sajt proizvodjača

Proizvodi