Background
Model 1971

Tehničke karakteristike:
Širina: 800mm
Dužina:630 mm
Visina: 1150 mm
Visina poklopca: 430 mm
Zapremina: 70 litara
Težina: 64,5 kg

Proizvodi