Background
BAT 250 Pomoć pri startovanju

nezavisna o električnoj mreži - za startovanje motora putničkih vozila.
Pomoć pri startovanju, BAT 250 s inteligentnom elektronskom zaštitom za 12 V električne instalacije vozila, pomaže kod startovanja motora putničkih vozila

Postoji dodatna zaštita od pogrešno spojenih polova, preopterećenja i duboke ispražnjenosti

Potporni rad je kod ovog uređaja moguć do 50 A
Startovanje nije problem niti kod akumulatora koji su ispražnjeni niti kod akumulatora koji su u kvaru
Za punjenje se treba samo spojiti na automobilsku utičnicu od 12 V

Mrežni napon
230 V
Nazivni napon
12 EV
Klasa zaštite (DIN 40530)
Struja za pomoć pri startovanju 700 A
Presek kablova 25 mm²
Dužina kablova 2 m
Širina 216 mm
Visina 272 mm
Dubina 277 mm
Težina 15,0 kg

Proizvodi