Background
Centriranje trapa na bilo kom tipu vozila, podrazumeva kontrolu i podešavanje geometrijskog položaja elemenata ogibljenja na vozilu. Položaj elemenata se meri na točkovima i ukoliko je proizvođač predvideo mogućnost podešavanja, radi se korekcija zatečenih grešaka. Korigovanje položaja trapa se radi ako zatečena mera izlazi iz granica tolerancije, koja se propisuje od strane proizvođača vozila. Mere su najčešće izražene u stepenima ili delovima stepena nekog ugla.
Uglovi se posmatraju u odnosu na ravni u prostoru i često se zadaju i u odnosu na neku referentnu osu.
Neki od osnovnih parametara su:
1.Nagib točka u odnosu na vertikalnu uzdužnu ravan vozila, koji može biti pozitivan ili negativan u okviru zadatih tolerancija, sa ili bez opterećenja u vozilu;
2. Raspon ili ugao traga točkova u odnosu na vertikalnu uzdužnu ravan vozila;
3. Zatur točka ili ugao ose glavne osovine trapa u odnosu na vertikalnu poprečnu ravan vozila