Background
Svaka od karakteristika (mera) utiče na preformanse vozila u određenim situacijama. Treba imati na umu da je proizvođač napravio optimalan odnos vrednosti svih ovih parametara, kako bi kao krajnji rezultat dobio zadovoljavajuće vozne karakteristike samog vozila u brojnim realnim okolnostima i u zavisnosti od namene vozila. Svako odstupanje od zadatih tolerancija utiče na povećano trošenje delova vozila, bilo da se radi o grešci u podešavanju ili kvaru. Najvidljiviji dokaz za to je lako uočljivo nepravilno trošenje guma. Takođe pod povećanim opterećenjem mogu biti i ležajevi, silen blokovi, spone, kugle itd.
Na teretnim vozilima sa više osovina je usled recimo neparalelnosti osovina, moguće primetiti i povećanu potrošnju goriva koja može da ide i do 20% ako se radi o samo kamionu troosovincu. Suvišno je i govoriti o dodatnim osovinama na priključnim vozilima, gde se sve greške sabiraju, pa čak i luft na kuki za kačenje prikolice.