Background
Može, bez ikakvih smetnji. Svaka pneumatska pumpa za istakanje ulja, antifriza ili masti, može da se koristi i u manjim garažama. Štaviše, omogućava bolju organizaciju rada i uredniji radni prostor, pogotovo ako servis plasira svojim kupcima određeni brend koji favorizuje u odnosu na ostale i ako kupuje maziva u buradima. Sve izgleda mnogo profesionalnije i prati se tačna zapremina istakanja pomoću pištolja za istakanje sa digitalnim protokomerima.