Background
Trap se centrira najpreciznije uređajima koji detektuju poziciju svakog točka na vozilu i prate promenu u realnom vremenu. Bitno je da operater može da prati te promene tokom rada, kad god se one dese. Uređaji takođe, poseduju baze podataka o vozilima sa parametrima za podešavanje na određenom autu. Te baze podataka se ažuriraju od strane proizvođača uređaja, sa izlaskom novih vozila iz proizvodnje. U radu sa ovakvim uređajima, operater ne gubi vreme na izračunavanja i merenja, a i greške u merenju se svode na minimum. Jedina bitna stvar na koju utiče čovek je kalibracija same opreme i nju radi osoba obučena za to, sa specijalnim priborom koji propisuje proizvođač.