Background
Set za ispiranje se koristi za ugradnju na postojećim mašinama za punjenje klima sistema na vozilima. Neophodan je za ispiranje sistema klime posle havarije na klima kompresoru na vozilu.

Proizvodi