Background
Model ACS 810 - za autobuse

• Automatska mašina sa ručnim ventilima
• Baza podataka o vozilima
• Mogućnost rada u ručnom modu
• Automatski test propustljivosti sistema
• Automatsko istakanje ulja (elektronska vaga)
• LCD displej
• Kompresor 375 W
• Dvostepena vakum pumpa 283 l/min
• Boca za freon 35 kg
• Tačnost merenja +/- 5 g
• Kapacitet filtera sušača 710 cm3
• Dužina creva 5 m
• Opcioni dodatak:
- Set za ispiranje sistema

Proizvodi