Background
Koristi se u radu sa vozilima koja su opremljena rashladnim tečnostima R134a i R1234yf.

Ovaj proizvod je proizvod početnog nivoa u asortimani. Poseduje automatske funkcije za rekuperaciju i reciklažu rashladnog sredstva i za odvod ulja.
Operater ima nekoliko jednostavnih zadataka za obavljanje, s obzirom na to da količine ulja i UV detektora kontrolišu automatski sistemi ventila.

Pored toga, ovaj proizvod poseduje i sledeće karakteristike:
•kompatibilan je sa automobilima i kamionima, kao i hibridnim vozilima
•automatski otkriva curenja
•elektronske vage za merenje količine rashlagnog sredstva
•ekran veličine 10“ osetljiv na dodir
•mogućnost štampanja izveštaja u A4 formatu uz pomoć Wi-Fi veze, koristeći bilo koji štampač povezan na Wi-Fi mrežu radionice
•rezervoar od 12kg
•tačnost punjenja +/- 15kg
•FPS sigurnosni sistem (Fan Protection System)
•visoka efikasnost rekuperacije rashladnog sredstva (preko 95%)
•dva ručna ventila za servisno crevo
•kompatibilan sa TEXA APP

Opciono:
•termalni štampač
•komplet za ispiranje
•komplet za efikasnost A/C sistema

sajt proizvođača

Proizvodi