Background
Model 69200-220

Ovaj uređaj se koristi za razdvajanje ulja unutar jedinice koji će bez napora odvojiti iskorišćeno ulje. Zajedno sa svojom sušilicom za filtriranje i separatorom ulja ovaj uređaj omogućava da se očisti upotrebljeni rashladni fluid i potencijalno ponovo koristi.

Kompatibilan za CFC’s, HCFC’s, HFC’s gasove
Brzina sakupljanja do 12 lb/min
Sistem sa filtracijom i vizuelnom kontrolom
Snaga oliless kompresora 1/2 hp
220 V - 50/60 Hz

Proizvodi