Background
Model 53020

Set za ispitivanje sistema za curenje kada ne sadrže rashladno sredstvo
Specifično dizajniran da zadovolji specifikacije HVAC / R i automatskih klima uređaja
1/4 in. AE izlazni otvor sa kontrolnim ventilom, u svakom trenutku vrši pritisak na regulator
T-ručica omogućava jednostavno podešavanje pritiska
2 1/2 in. (63 mm) merači sa zaštitom
Merač visokog pritiska, 4400 psig (300 bara)
Nizak pritisak, 1000 psig (70 bar)

Set sadrži:

Adapter za sve vrste boca
Kontrolni manometar za detekciju curenja sistema
Crevo od regulatora do kontrolnog manometra
Pripremna grupa sa regulacijom pritiska za bocu

Proizvodi