Background
REC+ je Texin patentirani uređaj za sakupljanje kontaminiraniog freona 1234YF i kompatibilan je sa mašinama 707R, 760R, 760R BUS and 780R BI-GAS.

Proizvodi