Background
Ovo je visokokvalitetna UV boja za detekciju curenja klima stanice

Pakovanje boje je od 0.25 L (250 ml.) i dovoljno za 32 aпликације

Mogućnost korišćenja sa punjačima auto klima ili ubacivanje u sistem sa injektorom 53123-A

Visok kvalitet čistoće boje je garant da ne može oštetiti komponente klima stanice

Proizvodi