Background
Presa ima plavu galvanizaciju,koja je ujedno i oznaka originalnosti uređaja.

Pogodna je za rad direktno na vozilu.

Ima hidraulični set promenljivih alata za pertlovanje creva,kao i aktuator velike snage.

Proizvodi