Background
Model 90935

Proizvod sadrži dve tube.

KARAKTERISTIKE:
• Tvrdoća (Šor ASTM D 1706):
83D
• Koeficijent termičkog širenja:
40 k 10-6 cm / cm / ć
• Kompresija Snaga
(ASTM D 695): 8600 psi (59 M Pa)
• Otpornost na istezanje (ASTM 638):
3500 psi (24 M Pa)
• Maksimalno stezanje dostiže 5 sati nakon nanošenja
650 pSI
Vreme sazrevanja: U 75 F (24 C) A ½ "
(12.5mm) sloj HI-poki

Izbegavati direktan dodir sa kožom

Proizvodi