Background
Koristi se za gasove R134a i R12 A/C sisteme.Sadrži u sebi UV boju tako da pokazuje mesto izliva.Štiti kompresor i dodatno podmazuje.Ne ostavlja za sobom čvrst koagulat, pa ne može dovesti do začepljenja.100% pouzdan kod malih pukotina.
Podmazuje sistem i pomaže u sprečavanju curenja.Zaptiva mala curenja u isparivačima, kondenzatorima, crevima, O-prstenovima i dihtunzima.Svetli kroz veće pukotine, jer ima visokokvalitetnu univerzalnu fluorescentnu boju.Bezbedan za hibridne i električne kompresore

Proizvodi