Background

Model AC690 Pro

• Automatska mašina sa ručnim ventilima
• Automatski test propustljivosti sistema
• Višestepeno filtriranje freona
• Baza vozila
• Dvostepena vakum pumpa protoka 180 l/min
• Brzina reciklaže 500 g/min
• Stepen tačnosti +/- 5 g
• Kapacitet boce 20 kg
• Opcioni dodatak:
* 3 elektronske vage
* 2 rezervoara za ulje
* set za ispiranje sistema

Link proizvođača

Proizvodi